Valokuituverkko, alueellisen tasa-arvon tekijä

Julkaistu 22.8.2023

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (PSSV) tunnetaan toimialueellaan luotettavana, aidosti paikallisena valokuituverkon ylläpitäjänä ja palveluiden tarjoajana. Tähän asemaan yritys on päässyt määrätietoisella toiminnalla, jossa asiakas on aina ollut keskeisimmässä asemassa.

PSSV:n perustamisen taustalla oli alueella tunnistettu ongelma tietoliikenneverkkojen tarjonnassa. Laadukkaita tietoliikennepalveluita ei ollut saatavissa siinä laajuudessa mikä havaittu tarve oli. Todettiin myös, että alueelle ei nykyaikaista tietoliikenneverkkoa tule rakentumaan markkinaehtoisesti. Kuntien päättäjät ja viranhaltijat olivat erittäin huolissaan siitä, että alueellinen kilpailukyky oli vakavasti vaarantumassa. Tilanteen korjaamiseksi viisi kuntaa päätti rakentaa oman yhtiön voimin alueelle valokuituverkon. Perustamisvaiheessa nämä kunnat olivat Jämijärvi, Kankaanpää, Kiikoinen, Lavia ja Pomarkku.

PSSV:n toimittua jo yli 10:n vuoden ajan, voidaan oikeutetusti todeta, että yrityksen merkitys alueelleen on ollut suuri. PSSV:n verkko ja siihen toimitetut palvelut ovat mahdollistaneet nopean tietoverkon etujen saatavuuden niin taajama- kuin haja-asutusalueilla. Kattavan valokuituverkon ansiosta myös mobiiliverkkojen peittoalueet ja toiminta ovat parantuneet. Alueellinen tasa-arvo on parantunut ja alueen kilpailukyky on parantunut. Hyvää palautetta valokuituverkkoon liittyen on saatu sekä kuluttaja- että yritysasiakkailta. Myös kunnat ja muut julkisen puolen toimijat ovat korostaneet valokuituverkon merkitystä toimintansa sujumisessa. Kuntajohtajat ovat todenneet mm., että valokuituverkolla on positiivinen vaikutus yritysten pysyvyyteen ja uusia toimitiloja etsivien yritysten sijoittumispäätöksiin.

Avainsanoina joustavuus ja ketteryys – olemme asiakkaitamme varten

Pienen toimijan on oltava joustava ja ketterä. Uusia, asiakkaita paremmin palvelevia tuotteita on tutkittava ja kehitettävä jatkuvasti. PSSV lanseerasi omat tv-palvelutuotteensa runsas vuosi sitten. Ajatuksena oli tarjota asiakkaille tv-palvelut perinteisestä poikkeavalla tavalla ja teknologialla. Tässä kohtaa osaavien yhteistyökumppaneiden merkitys astui esiin. Eipä mennyt aikaakaan tarvevaatimusten esittämisestä kun Ålcom Oy ja Finnsat Oy olivat järjestäneet uudet, meille sopivat palvelukonseptit. PSSV halusi tarjota asiakkailleen vaihtoehdon, jossa on jotain mitä muilla tarjoajilla ei ole. Niinpä PSSV:n ktv-palvelussa on tavanomaisten tv-kanavien lisäksi neljä lisäkanavaa, joista kahteen PSSV-TV tuottaa sisällön ja kaksi muuta lisäkanavaa saadaan tuotettua  yhteistyösopimuksiin pohjautuen. 

PSSV-TV, eli PSSV:n omat paikalliskanavat, on saanut hyvän suosion. Paikalliskanavien tuotannossa periaatteena on yhteisöllisyyys. Ohjelmien tekijänä voi olla periaatteessa kuka tahansa alueemme asukas. PSSV-TV on tietojemme mukaan Suomen ainoa yhteisöllinen paikallis-tv. 

Uusia suunnitelmia ja kehitysprojekteja on ilmassa kaiken aikaa. Uusien tuotteiden etsiminen ja nykyisten palveluiden kehittäminen on meillä jatkuvaa toimintaa. Kehitystyö vaatii sinnikkyyttä ja näkemyksiä pidemmälle kuin huomiseen. Virheitä ja takaiskuja tulee eturivissä kulkeville aina. Lannistua ei saa, virheistä otetaan opiksi ja niistä kannattaa kertoa muillekin. Innovatiivisuus, yhteistyö ja asiakaskeskeinen arvomaailma ovat kaltaistemme pienten toimijoiden tapa selvitä kovien vaatimusten maailmassa. 

Pohjoissatakuntalaisin terveisin

Jukka Ehto

Pohjois-Satakunnan Seutuverkot Oy, toimitusjohtaja

www.pssv.fi