Vuoden Valo 2023 on Marianne Mäntylehto

Suomen Seutuverkkojen hallitus sai jälleen pähkinän purtavakseen, kun annettujen ehdotusten perusteella piti valita Vuoden Valo 2023. Palkinnon voi saada vain yksi kerrallaan, on siis tarkoin harkittava erinomaisten ehdokkaiden joukosta kulloinkin paras.

Vuoden 2023 Vuoden Valoksi valittiin Marianne Mäntylehto, Kairan Kuidun toimitusjohtaja. Perustelut ovat seuraavat:

Marianne Mäntylehto on pyyteettömästi toiminut Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen seutuverkkojen yhteistyön kehittäjänä ja kannustajana: tarjoten apua, tukea ja osaamistaan kaikissa niin pienten kuin suurempienkin verkkojen operatiivisten haasteiden ratkomisessa. 

Lisäksi hän on innovoinut toimintamalleja, millä alueen kollegat voivat jakaa kokemuksiaan

Hän on myös aktiivisesti laajentanut johtamansa yhtiön verkon 
maantieteellistä kattavuutta, saatavuutta ja liittymämäärää.

Marianne Mäntylehto on osallistunut aktiivisesti Suomen Seutuverkkojen toimintaan, 
mm. useiden seminaarien puhuja- ja panelistitehtävissä 
edistäen näin Suomen valokuituyhteyksien laajenemista ja tietoyhteiskunnan kehittymistä.

Vuoden Valo 2023 -palkinto luovutettiin Mariannelle Parempi seminaarissamme Levillä 27.4.2023. Onnittelut vielä kertaalleen valinnasta!