Kummitoimintamme on jäsenistöä varten

Suomen Seutuverkot ry perustettiin yli kaksikymmentä vuotta sitten edistämään seudullisten valokuituverkkojen rakentamista Suomeen. Perustehtävä on säilynyt ja ajankohtainen vielä tänäänkin. Yhdistyksen tehtäväkenttä kattaa monipuolisesti asioita aina lainsäädäntöön vaikuttamisesta alan koulutus- ja kehittämistoimintaan asti.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä jäseniä yli 90, joista varsinaisia on noin puolet eli niitä, joilla on omia seudullisia valokuituverkkoja. Seutuverkkojen vahvuutena on aina ollut osaava ja aktiivinen jäsenistö, kattavasti koko Suomesta.

Toisinaan päivittäinen työ on kuitenkin yksinäistä puurtamista, varsinkin pienemmissä verkkoyhteisöissä. Tulee eteen kysymyksiä ja tilanteita, joiden ratkaisemisessa tarvittaisiin neuvoja ja ohjeita, ehkä joskus pelkästään keskustelu asiasta voisi tuoda ratkaisuja lähemmäksi. Varsinaiset ongelmat kuuluvat ammattilaisten ratkaistavaksi eli kummitoimintamme rajoittuu alkuun pääsemiseksi.

Tähän me Seutuverkoissa tarjoamme apuamme eli kummitoimintamme on tätä varten. Ole rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaamme (puheenjohtaja[@]seutuverkot.fi ), niin hyödynnetään verkostoja ja osaamista.

Kaikki käytävät keskustelut ovat täysin luottamuksellisia.

Yhteistyön arvo on mittaamaton.

Olen itsekin aikanaan hyödyntänyt kummitoimintaa“, kertoo nykyinen yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Ruohola ja jatkaa: “varsinkin verkkoyhtiön alkutaipale monimutkaisine avustushakemuksineen ei ollut helpoimmasta päästä ja kyllä kokemukseen perustuvat kommentit eri toimittajien vahvuuksista auttoivat monen urakkatarjouksen käsittelyä. Nyt on jo kokemusta kertynyt niin onnistumisista kuin vähemmän mairittelevista yksittäisistä tapahtumista, joten mielellään auttaa Seutuverkkojen jäseniä hahmottamaan ongelmien ja haasteiden ratkaisumalleja, toki niin, että varmaan kaikkein konkreettisin apu on yhteystietojen antaminen ja ammattilaisten löytämisen helpottaminen.”