Yhdistyksen varsinainen kevätkokous 10.6.2022 Tampereella

ENNAKKOILMOITUS

Suomen Seutuverkot ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Tampereella, hotelli Ilveksessä, perjantaina 10.6.2022 klo 18.00 alkaen.

Jos haluat osallistua etäyhteydellä, ilmoittaudu kokoukseen etukäteen sihteeri (@) seutuverkot.fi.

Säännöt 11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päätös