Suomen Seutuverkot ry:n ylimääräinen kokous 16.3.2022

Aika Keskiviikko 16.3.2022 klo 9.30
Paikka Teams -kokous

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hyväksytään yhdistyksen uudet säännöt
  6. Kutsutaan henkilö tai henkilöitä yhdistyksen kunniajäseneksi
  7. Kokouksen päättäminen

Kesäkuun 2021 loppuun asti voimassa oleva Poikkeamislaki yhdistyslaista (677/2020) ja sitä jatkava 27.4.2021 eduskunnassa hyväksytty poikkeamislaki (voimassa 30.6.2022 asti) määräävät, että yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen kokouksiin ja sähköisen äänestämisen niissä, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Jos ylimääräisessä kokouksessa päädytään äänestystilanteeseen, käytössä on OpaVote-sovellus.