Sääntömääräinen syyskokous 18.11.2022

Aika 18.11.2022 klo 18.00

Paikka Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
  8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  10. Kokouksen päätös

Etäyhteys
Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Teams-linkin kokoukseen saa kirjallisella pyynnöllä hallinto@seutuverkot.fi.