ONKO DIGISUOMELLA MAHDOLLISUUS?

Nyt on koittanut talvi ja maa on jäässä eteläistä Suomea myöten. Rakentaminen on keskeytynyt (vielä joitain hitsauksia / kuidun puhalluksia tehdään), ja odotamme jään sulamista, jotta taasen päästäisiin kuituverkon rakentamiseen.  

Lokakuun 2. päivänä järjestettiin Liikenne- ja viestintäfoorumi, jossa teemana oli ”Kansalaisten ja yritysten tarpeet ja hallitusohjelman mahdollisuudet”. Ilmeisesti ainakin osittain ko. tilaisuuden tuotoksena pidettiin  29.11.2023 ”kuulemistilaisuus laajakaistatukiohjelman tulevaisuudesta”.

Kaikki osallistujat olivat vakaasti uuden tukiohjelman kannalla, Suomeen ei rakennu kattavaa valokuituverkkoa markkinaehtoisesti, suuri osa valtakunnasta jää ilman toimivia ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä. Tämä vaikeuttaa etenkin uusien digitalisten palveluiden laajamittaista käyttöönottoa (esim Sote). Palveluita ei voida siirtää digitaalisiksi, koska niitä ei voida kaikkialla käyttää, tämä johtaa siihen, että vanhoja (ja kalliita) järjestelmiä joudutaan ylläpitämään uusien digitaalisten palveluiden rinnalla. Eikä näin ollen mitään varsinaista säästöä synny.

Voidaan laskea paljonko maksaisi koko maan, ei markkinaehtoisesti rakentuvan, osan valokuiturakentaminen. Puhutaan isoista merkittävistä summista. Toisaalta voidaan kysyä, paljonko tulee koko yhteiskunnalle maksamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, mikäli nyt ei ryhdytä toimeen ja rakenneta koko maahan kattavaa valokuituverkkoa. Ja mahdollisteta niiden palveluiden käyttöä, jota kohta tarvitaan.

Myös maaseudun kylät ja taajamat tarvitsevat valokuidun, siten voidaan tehdä etätöitä, käydä etäkoulua, asua kohtuuhintaisesti kohtuuhintaisessa omakotitalossa ja laittaa lapset siihen lähikouluun, eikä tarvita asumistukea kohtuuttomaan vuokraan.

Otetaan vuoden 2025 budjettiin vaikka 4 miljardia ja rahat EU:n kautta kiertäen valtakunnan valokuiturakentamiseen, jos EU:lta saa esim. 2/3 tukea, eli oma osuus 4 mrd antaisi rakentamiseen 12 mrd euroa. (tästä omasta neljästä miljardista arvonlisäverona palautuu valtiolle samana vuonna heti 2,88 mrd)   

Ensi vuoden maaliskuussa eli 14.3. – 15.3.2024 järjestetään Suomen Seutuverkkojen oma kevätseminaari, laitathan ajankohdan jo nyt kalenteriin. Tarkempaa tietoa laitamme nettisivuille, www.seutuverkot.fi

Mukavaa joulun odotusta toivottaen

Jarmo Ruohola

Suomen Seutuverkot ry, puheenjohtaja