Kiinteä laajakaista on myös poikkeusolojen viestintäturva

Julkaistu 21.4.2022

Laajakaistaratkaisuja pohdittaessa nousee muiden ohella esille myös viestin lähettäminen ja vastaanottaminen poikkeusoloissa. Normaaliaikojen poikkeusoloina voivat olla laajamittaiset sähkökatkokset, myrskyn aiheuttama liikenteen estyminen maaseudulla tai jokin muu häiriötila.

Nämä ovat normaalia varautumista, vastuita on säädetty kuntien että pelastuslaitosten tehtäviksi. Toimivat liikenneyhteydet kuuluvat varsinkin laaja-alaisilla seuduilla normaaliin varautumiseen. Toki viranomaisyhteyksillä on oma tärkeä roolinsa merkityksensä.

Ilomantsin kunta, monien rajaseutukuntien tapaan, on harvaanasuttu ja pitkien etäisyyksien alue. Kunnan eteläisimmästä pisteestä pohjoisimpaan on yli 100 kilometriä ja saman verran on valtakunnan rajaa Venäjän kanssa.

Alueelle rakennettiin vuosina 2013-2016 laajakaistaverkkoa oli 1000 kilometriä ja se kattaa koko kunnan alueen.

Koronapandemian kahtena vuotena on havaittu kiinteän laajakaistan merkitys erityisesti vapaa-ajan asuinnoilleen siirtyneiden etätyöskentelijöiden keskuudessa. Kesämökit ovat osittain siirtyneet toimistoiksi ja tv:n katselu on onnistunut hyvin.

Ennen kiinteän laajakaistan rakentamista tv-signaali ei välttämättä saavuttanut kaikkia asukkaita, puhumattakaan rannoilla viihtyviä vapaa-ajan asukkaita.

Viime aikoina on turvallisuuskeskustelu ja ajantasaisen tiedon saannin merkitys on korostunut. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, vanhemmalle väestölle on palautunut mieleen sotien 1939 – 1945 tapahtumat itärajalla ja Lapissa.

On ollut äärettömän tärkeä olla hyvien viestintäyhteyksien päässä ja kuulla valtiojohdon toiminta uudessa tilanteessa ja kuulla tärkeä viesti; Suomi ei ole uhattu, mutta turvallisuutta muiden valtioiden kanssa haetaan.

Tässä suhteessa laajakaista myös poikkeusolojen viestintäturva, varautumista, vaikka poikkeusoloja  ei kukaan toivokaan. Ympäristötekijöiden vaikutus yhteyden laatuun poistuu, kun yhteys tuodaan rakennukseen kiinteää kaapelia pitkin.

Toimistossa tai asunnossa yhteys voidaan jakaa langattomalla lähiverkolla. 

Valokuitu mahdollistaa suurten tiedonsiirtonopeuksien saavuttamisen, nopeuden ollessa enimmillään jopa 1 GB/s. Kiinteä laajakaistayhteys on myös tasainen, eli Internet-yhteydessä ei tapahdu suuria nopeuden vaihteluita tai hidastumisia, vaikka verkkoon olisi yhdistetty useampikin laite samaan aikaan.

Markku Lappalainen

Ilonet Oy:n hallituksen jäsen
Suomen Seutuverkot ry:n hallituksen jäsen