KeyNote-puhujamme PER FRÖLING

Head of Cooperation på Svenska Stadsnätsföreningen

#Seutuverkkojen 20-vuotisjuhlaseminaari

Per Fröling är Head of Cooperation på Svenska Stadsnätsföreningen – Dessförinnan har han ett långt förflutet med olika befattningar i Västerås där han var med och startade Mälarenergi Stadsnät (Fibra) och senare som IT-strateg på stadsledningskontoret.

Per har också ett mångårigt engagemang i valberedningen och som ledamot i Stadsnätsföreningens styrelse.

https://www.ssnf.org