Anna-Kaisa Teurajärvi valottaa rahoituskuvioita Levin seminaarissamme

Levin seminaariin (27.-28.4.2023) saamme alustajaksi Lapin ELY-keskuksesta ammattilaisen eli Anna-Kaisa Teurajärven avamaan uuden rahoituskauden saloja.

Hän kuvaa omaa omaa, mielenkiintoista ja moninaista työkenttäänsä seuraavasti:

“Olen toiminut rahoittajana Lapin ELY-keskuksessa (aiemmin Lapin TE-keskus) vuodesta 2009, tehtävänkuvaan on kuulunut erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden parissa työskentely , mukana myös erilaiset valokuituun liittyvät hankkeet. Lapissa on panostettu paitsi laajakaistainfran rakentamiseen niin myös tiedottamiseen ja neuvontaan kentällä. Erilaisia hankkeita on ollut lukuisia ja niissä on kehitetty myös ns. Lapin malli, jossa ensin etsitään mahdolliset halukkaat ja sen jälkeen autetaan heitä eteenpäin. Hankkeissa on konkreettisen neuvonnan lisäksi saatettu toimijoita yhteen, jolloin he ovat voineet saada tukea myös toisiltaan. Tällä tavoin on luotu toimiva verkosto, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Tämän työn ansiosta Lapissa on toteutettu verrattain paljon hankkeita. Malli on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Lapissa on tarkoitus jatkaa valokuituverkkojen rahoittamista ja aktivointia myös tulevalla rahoituskaudella. Kuituverkkojen rakentajat ja osuuskunnat tarvitsevat tukea myös tulevaisuudessa.”

Tervetuloa Anna-Kaisa kertomaan rahoituskuvioista ja vastaamaan visaisiinkin kysymyksiin!